Disclaimer

Disclaimer voor www.010firefighters.nl

010FIREFIGHTERS – Firefighters Bodywear, hierna te noemen 010firefighters.nl, verleent u hierbij toegang tot www.010firefighters.nl (“onze Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

010firefighters.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

010firefighters.nl spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van 010firefighters.nl.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met 010firefighters.nl. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan 010firefighters.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Copyright
De inhoud van deze site is auteursrechterlijk beschermd.
Zonder toestemming van 010firefighters.nl is het niet toegestaan deze site, ontwerpen of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Auteursrechten

Alle merken op deze site zijn ten aanzien van woord, beeld, en/of verpakkingsvorm – voor zover niet anders aangegeven – eigendom van 010firefighters.nl. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij 010firefighters.nl. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van 010firefighters.nl. Het is dus niet toegestaan gebruik te maken van de merkrechten van 010firefighters.nl.

 

010firefighters.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot de informatie op enige site die is verbonden danwel gelinkt van of naar deze site.

De verstrekte informatie is aan wijziging onderhevig en kan steeds door 010firefighters.nl, eventueel zonder aankondiging, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Ten aanzien van bestellingen van artikelen in de 010shop zijn de afzonderlijke voorwaarden van toepassing als bij dat onderdeel van de site aangegeven.

error: Content is protected !!